23.03.2016

0,5-2т., 18-36м (две тележки) серия Т10