23.03.2016

3,2-5т., 18-36м (две тележки) серия Т10